Lasselsberger - Knauf

Minőségellenőrzés az építőiparban 1. rész

Helyszíni minőségellenőrzési és mérési lehetőségek hidegburkolási munkák megkezdése előtt és után

 

Fogadófelület burkolás előtti ellenőrzése 

Biztos találkozott már műszaki adatlapon, csomagoláson az alábbi kifejezésekkel: „Megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.”, „Megfelelő tapadóerőt” „Erősen nedvszívó”, „Stabil ”,„Teherbíró vakolatok”, stb… És azt is tudja, hogy ez mit takar? Gyakorlott mesterek tapasztalati úton talán meg tudják ítélni ezen alapkövetelmények meglétét, de sok esetben még nekik is problémát okoz. Ezzel szemben kevésbé gyakorlott, vagy esetleg laikus építkezők nehezen igazodnak el az előírások között, ami bizonytalanságot és akár rossz döntéseket is eredményez. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan helyszíni mérési, minőségellenőrzési technikát, mellyel megelőzhetjük a későbbi meghibásodásokat, szakmai vitákat.

Alapfelület vizsgálata hidegburkolási munkák megkezdése előtt:

„Megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes”

Szemrevételezés: Legegyszerűbb módszer, mely tájékoztatást ad a felület hibáiról és támpontot nyújt a későbbi részletesebb vizsgálatokan. Szemrevételezéssel meghatározható az esetlegesen átnedvesedett, sóterhelt felület, épség, repedezettség, szennyezettség.

Tapadószilárdsági követelmények a burkolandó felületekkel szemben: beltéri vakolt fal > 0,2 N/mm2 ; kültéri vakolt fal / beltéri padló > 0,5 N/mm2, kültéri padló > 1,0 N/mm2. Felületi tapadószilárdság ellenőrzése hivatalosan leszakításos tapadásmérő készülékkel történik. Az építési helyszínen ritkán áll rendelkezésre ilyen műszer, ezért célszerű tapasztalaton alapuló módszereket együttesen alkalmazni:

o Felület karcolása: Sniccerrel egymásra merőlegesen 3-3  karcolást ejtünk erőteljes nyomással. Amennyiben a karcolás mélysége nem haladja meg az 1 mm-t, illetve a karcolások metszésében nem törik ki a sarok, úgy a felület megfelelő szilárdságú.

o Maszkolószalag teszt. Oldalfalon festett felület esetén alkalmazhatjuk a jó minőségű maszkolószalag felületre ragasztását, majd lehúzását. Amennyiben a festékréteg a felületéhez tapad, úgy nem megfelelő a tapadás.

o Renti teszt: Kültéri színezett falfelületek tesztelésére alkalmazzuk. 50x50 cm-es felületre felviszünk Renti habarcsot és beleágyazunk üvegszövet hálót úgy, hogy egyik sarka kilógjon. Kötés után a hálót kitépjük az ágyazóhabarcsból. Amennyiben elválik az alapfelülettől, úgy a tapadás nem megfelelő.

Tömörségvizsgálat: Esztrichek teljes rétegvastagságának tömörségét ellenőrizhetjük a felületre mért erős kalapácsütéssel. A felületen az ütés hatására repedés, morzsalék nem keletkezhet. Oldalfalon szintén kalapáccsal a felület végigkopogtatása információt ad a tömörségről, stabilitásáról. A mélyebben kongó felületeket el kell távolítani.

A szerkezet maradék nedvességtartalmának követelménye cementesztrichnél padlófűtés esetén <2,0%, padlófűtés nélkül <2,5%, kültéren <4%; kalcium-szulfát esztrichnél  padlófűtés esetén <0,5% padlófűtés nélkül <1%; vakolatoknál legalább 28 napos kor.  A maradék nedvességtartalmat CM karbidos mérőműszerrel ellenőrizzük.  Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy több lehetőségünk is van, melyek tapasztalati úton alakultak ki:

o Gyártói ajánlások betartásának szigorú megkövetelése az esztrichek és aljzatkiegyenlítők kivitelezésével kapcsolatban, mely tartalmazza a felhordás körülményeit (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás), valamint a rétegvastagságtól függő száradási időt (általában 1 nap/mm). Vakolatoknál a 28 napos érleltségi idő az előírás.

o Tájékoztató jellegű teszt a felületre történő fólia ragasztás. 24 órával később amennyiben a fólia alatt nem párásodik be a felület, úgy száraznak tekinthető.

A felület pormentességének megítélésé legegyszerűbben a felület végigsimításával lehetséges. Amíg a vizsgáló tenyere porral szennyeződik, addig a felület nem tekinthető pormentesnek. Ezt okozhatja a felület nem megfelelő szilárdsága is!

Felület nedvszívó képességének ellenőrzésére a legegyszerűbb módszer a felület nedvesítése. A felületre egy csepp vizet kell felvinni és a nedvesítési peremszög meghatározza a felület nedvszívó képességét. Leegyszerűsítve padlón, ha nem terül szét a vízcsepp, valamint nem nedvesíti át a felületet, illetve oldalfalon, ha a vízcsepp legördül a felületről, akkor nem nedvszívó a felület.
Méretstabilitás (méretpontosság), síktartás ellenőrzése. 2 m-es léccel (vízmérték) végezve a szinteltérés nem lehet több 4 mm-nél. 

Függőlegesség és vízszintesség mérése vízmértékkel. „L” hosszon az eltérés nem lehet nagyobb ± L/600-nál.

Repedéstágasság mérést mikroszkóppal végeznek, de hagyományos mérőeszközzel mérve is jó közelítéssel megállapítható a hézag. Általában nem szerkezetkárosító >1mm > szerkezetkárosító repedéseket különböztetünk meg.

 

A kivitelezési munkák megkezdése előtt mind az építtető, mind a kivitelező bevonásával célszerű – MÉVSZ által összeállított - jegyzőkönyvet felvenni, mely tartalmazza a fenti vizsgálatok eredményeit is!